Beroepskeuze-onderzoek door RBC-Consultants
RBC-Beroepskeuzetest
Waarom een onderzoek
Inhoud onderzoek
Nabespreking
Hoe te reserveren?
Studiekeuze coaching
Andere mogelijkheden
Contactformulier
Contactgegevens

 

Andere mogelijkheden


Naast het beroepskeuze- onderzoek zijn er nog de navolgende mogelijkheden:

 

MDI profielen ( zie ook onze site  www.mdiprofielen.biz)

MDI profielen geven inzicht in het handelen van mensen. Met de verschillende instrumenten wordt antwoord gegeven op hoe iemand zich gedraagt, waarom hij dat doet en wat iemand aan talenten in zich heeft. Hieronder een aantal voorbeelden:

1. Waarom
Wat zijn de drijfveren achter ons gedrag? Wat beweegt ons werkelijk? Welke normen, waarden en attituden zijn voor ons persoonlijk van wezenlijk belang? De werkgerelateerde drijfveren analyse legt bloot wat voor anderen en voor onszelf vaak verborgen ligt.

MDI-Werkgerelateerde Drijfveren Analyse
De motivatie van mensen om (top)prestaties te leveren neemt toe naarmate zij hun passies, voorkeuren en interesses kwijt kunnen in hun functie of werkomgeving. Omgekeerd, mensen raken gedemotiveerd en gestresst op het moment dat zij in een functie of loopbaan te veel concessies moeten doen aan de normen en waarden die zij persoonlijk belangrijk achten.

 

 

             


2. Hoe
Gedrag is dé sleutelfactor in ons dagelijks functioneren. Om succesvol te zijn, te blijven of te worden in een bepaalde functie, zal ons eigen gedrag moeten passen bij het gedrag dat nodig is om de betreffende functie goed te kunnen vervullen.

MDI-Gedragsanalyse
Waarom functioneert de ene medewerker beter in een bepaalde functie dan de andere? Waarom voelt de een zich thuis in zijn werkomgeving, en is de ander zo vertrokken? Waarom voldoet de ene kandidaat in de praktijk wel aan de verwachtingen, en de ander niet?

Natuurlijk: opleiding, ervaring, kennis en kunde spelen een belangrijke rol. In de meeste situaties echter, valt het verschil tussen goed en slecht functioneren, tussen plezier in het werk en demotivatie, te verklaren vanuit ons gedrag.

MDI-Gedragsanalyses verschaffen snel een betrouwbaar en objectief beeld van zowel het natuurlijke gedrag van een bepaalde kandidaat, als het gedrag dat hij of zij als reactie op de omgeving vertoont. Zowel het individu als de organisatie profiteren van het inzicht dat een MDI-Gedragsanalyse verschaft.

www.beroepskeuze-onderzoek.nl  | info@beroepskeuze-onderzoek.nl